Vzkaz všem feministkám: "Pohlaví nedělá člověka!"

21.09.2007 19:22

Vrátíme-li se do společenských poměrů v dobách minulých, jsme pohoršeni omezením práv žen, oproti nimž měli muži více výhod a privilegií. Nemusíme nahlížet příliš daleko, vždyť právo účastnit se voleb bylo ženám umožněno až v roce 1907, tedy dvacátém století, jež je povážováno za pokrokový mezník lidstva poskytující prudký rozvoj modernizace životního stylu.

FeministkyDíky nečekaně rychlému rozkvětu civilizace se také změnila zpátečnická předpojatost vůči ženskému intelektu a instinktu. Mnoho dam zanechalo dmýchání plamínku v rodinném krbu, nasadily šik kostýmek a vydaly se rozbít předsudky skeptické společnosti. Většina pánů tyto ženy ctí a cení si jejich osobních i pracovních úspěchů, zejména stojí-li po mužském boku, nejlépe po celý život. Ovšem nebyli by to muži, kdyby se v nich nevzbudily pozůstatky královské mocnosti a nebyla by žena ženou, kdyby stále neměla pocit, že je terčem diskriminace či méněcennosti a druhové podřazenosti.

Dámy, trpící těmito úzkostnými pocity jsou tvrdě odhodlány dobýt svět ženskými zbraněmi, v nichž ukrývají nábojnice, jimiž zaručeně odpálí mužskou majestátnost... jo a mimochodem, říkají si feministky!

Ony feministky ve slepé hře na ženy činu mnohdy zapomínají, že se svým nadřazeným chováním často přibližují mužskému egocentrismu, který po dlouhá staletí dusil uspokojení ženských tužeb po společenské seberealizaci. Možnost vzdělání má v České republice bezesporu každý, i ženy, které po patřičných studijních úspěších mohou zastávat vedoucí funkce podniků, firem, v nichž mohou kralovat týmu, složenému ze samých pánů tvorstva, jak se my muži rádi nazýváme. Jsou tedy české ženy diskriminovány? Nikoliv! K plusu mužům musíte přičíst i gentlemantské vystupování, jež přítomnost ženy vyžaduje, milé dámy.

Válka mezi mužskými a ženskými světy je zřejmě věčná a příměří není možné. Nač si však vytvářet zbytečné pocity podřazenosti a neupotřebení vůdčích dispozic, když možnosti naší společnosti udávají pravidlo, že člověka nedělá pohlaví, nýbrž jeho činy a skutky. Muži potřebují ženy a ženy zase muže. Uznejte pánové, že kdyby ženy ztratily na ženskosti, přestaly by pro vás být zajímavé a zranitelné, tedy takové, jaké je máte nejraději, a kdyby muži přestali být tvrdými a nekompromisními "pány tvorstva" s měkkým srdcem, ve kterém je kus malého chlapce, nebyl by svět tak krásným, jakým je v pánské společnosti, milé dámy. Každá z vás touží vlastnit osobního ochránce, jenž střeží nejen vaše srdce, a každý z mužů potřebuje svou květinku, kterou bude nosit v náručí a opečovávat jako drahokam, nemyslíte? Role pohlaví jsou dány, není třeba míchat kartami, eso získá ten, komu neschází odhodlání a bojovný naturel.

Feministky žijící v naší vyspělé společnosti by se raději měly vzdát svých lživých nároků a zaměřit své pyšné oko na světové končiny, v nichž ženská kapacita ztrácí na hodnotě (viz. diskriminace žen v zemích Blízkého Východu). Zde je zapotřebí pomoci od žen, které chtějí chránit ten ženský svět od ponižování a trýzní, jež jsou následky znerovnopravňování pohlaví.

(Foto: Stanislava Brůchová)