Martin Vršecký

     Narozen 23. prosince 1988 v severočeských Teplicích.

     Po dokončení mešťanské devítiletky dobrovolně podstupuje studium Marketingu a managementu na SOŠ v Krupce, které jakýmsi zázrakem dovršuje maturitní zkouškou. Následně s velkým rizikem nastupuje studium literatury a filozofie na Univerzitě J. E. Purkyně, kde setrvává, dokud se udrží. Ze studií dobrovolně odchází okusit řeholný svět dospělých v zaměstnání, dokud to vydrží. Mezitím zkouší štěstí na VOŠ v Mostě v oboru Firemní ekonomika.

     V průběhu let si nachází zalíbení ve psaní a zpěvu. Své tvůrčí činnosti rozvíjí psaním zpočátku krátkých článků, později dlouhých povídek. Ve zpěvu se zdokonaluje pod dohledem severočeského muzikuse Jana Zástěry v jeho pěveckém souboru, který kromě vlastního repertoáru interpretuje např. mužský chorál Missa Aeterna Christi munera. Na jeho vystoupení z řady sboristů při sólovém zpěvu lidé reagují poměrně ukázněně, proto zkouší rozvíjet sólovou interpretaci nejen populárních písní, ale také duchovní hudby na kůrech teplických kostelů, nejčastěji kostela sv. Alžběty v Teplicích - Šanově, kde působí dodnes.

     V tomto čase stíhá také milovat, intenzivně snít, pracovat, odvádět daně a možná bavit lidi svými skromnými rozmary.