Globální oteplování aneb Modrá planeta musí zůstat zelená, pane prezidente

24.06.2007 21:23

Snad každý si všiml, že s počasím není vše v pořádku. Zimní období bývá teplejší, než je zvykem a v letních měsících nás slunce doslova "praží" za živa. V místech, kde bývá v zimním čase teplejší podnebí, panují arktické mrazy a naopak. Letošní zima, která byla nejteplejší za posledních 125 let, je jasným důkazem skutečnosti, že s naším kulatým domovem něco v nepořádku přece jen bude.

V roce 2001 zasedl Mezinárodní výbor OSN pro změnu klimatu a zmatený vývoj zemského podnebí nazval globálním oteplováním, jež mu v roce 2005 explicitně potvrdily národní akademie věd zemí G8.

Od této doby se vyskytly spousty geniálních i méně chytrých tvrzení, která příčinu globálního oteplování připisovala lidským aktivitám a některá přišla s informací, že změny klimatu jsou důsledkem přirozených změn, kterými planeta prochází v dekádách tisíců let. Jedním z autorů teze, že zemskému klimatu neuškodil člověk, je také český mocipán, tedy prezident Václav Klaus, který ač má ekonomické vzdělání, objevil v sobě zakrnělé pudy klimatologa a v potu tváře zplodil dílo, jež nazval "Modrá, nikoli zelená planeta", které zlehčuje důsledky oteplování a ozančuje jej za příležitost velmocí k manipulaci s veřejností.

Já se panu prezidentovi pokusím skromě oponovat svou úvahou, kterou jsem vytvořil v rámci slohové práce ve třetím ročníku SŠ.

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

"Země se otepluje!", křičí světoví klimatologové a příbuzní meteorologové jim dávají za pravdu. Nesporným faktem je, že tepla máme čím dál více, ale může za to opravdu jen člověk, jak je nyní slavně prosazováno? Změny podnebí naše planeta pamatuje již z dob, kdy lidská noha neposkvrnila zrnka její půdy. Dobu ledovou střídalo tropické podnebí a obráceně. Zánik dinosaurů a dalších 75 % tehdejších živočichů způsobil náhlý výkyv klimatu. To jsou však vědecky nepodložené hypotézy, a otázka, zda se zakládají na skutečnosti, je v tomto případě nabídledni. Vědci dokázanou realitou však zůstává, že skleníkových plynů CO2 dnes máme v atmosféře takové množství, jímž by se lidstvo ohřálo i v již zmíněné době ledové.

Kde mají tyto škodliviny původ? Jsou výplodem zejména automobilových a továrních komínů, které ač nám v lecčem usnadňují život, mají i své stinné stránky. Nejsmutnější ovšem je, že zatímco tragické scénáře ekologů a klimatologů o zkáze lidstva bijí na poplach, obyvatelé Země, jimž jsou tyto děsivé informace adresovány, mají k celé problematice poněkud chladný přístup (nepočítaje pár ekologických aktivistů, kteří se navzdory nezájmu většiny společnosti perou za své zelené iluze). Málokdo si totiž dokáže představit, že by obětoval svůj automobil, jímž si zkrátí cestu do zaměstnání a výrazně tím ušetří čas, tramvaji či jinému nepohodlnému prostředku městské hromadné dopravy. Zdá se to sobecké? Možná, ale rozhodně to není nic proti chování amerického prezidenta George Busche, který odmítá snížit emisní limity u továren a jiných výrobních komplexů, plodících skleníkové plyny CO2. Rozumět nelze ani jeho vysvětlení, že by tento čin ohrozil ekonomickou a sociání stabilitu Spojených statů, když mnohem chudší země Evropské unie se k tomuto opatření staví pozitivně. Paradoxně je to právě Amerika, na jejímž kontinentu jsou změny klimatu nejznatelnější a způsobují zde značné škody.

Věda je ale nevyzpytatelná a v poslední době nám nadělila spousty nových objevů, jež by mohly dalšímu oteplování zabránit nebo jej alespoň zpomalit. Velmi oblíbené jsou hybridní motory a náhradní látky za pohonné hmoty (tzv. biopaliva) u osobních a jiných druhů automobilů. Zavedení těchto novinek do praktického uživání je ovšem velmi nákladné, a jen málokdo z nás si může takto upravený automobil dovolit. Došli jsme tedy k dalšímu poznání o lidské sobeckosti. Vyvíjení takovýchto ekologicky šetrných produktů je velmi náročné, většina výrobců a prodejců se tedy snaží na novém vědeckém objevu obohatit své výnosy. Z toho vyplývá, že k pokrytí většiny obyvatelstva na Zemi zřejmě nedojde. Především nižší sociální vrstvy budou věrné tradičním pohonným hmotám, protože tento způsob bude mnohem ekonomičtější, tedy i praktičtější, a ekologické "poháněče automobilů" budou odsunuty na kolej nedotknutelného přepychu pro bohaté.

Jsou však i jiné faktory, které by mohly oteplování, v důsledku změn klimatu, zabránit. Není to však pouze snížení emisních limitů u továren a domácností, ani ekologická daň či hybridní motory u automobilů. Nejsou ale globální změny podnebí samovolnou hříčkou přírody, na níž nemají lidské aktivity žádný vliv? Jestliže ne, budou lidé schopni neřídit se dle hesla "po mě potopa", zvláště ti, kteří jsou přesvědčeni, že to za ně učiní následující generace? Vždyť za 60 let mají být podle klimatologů na území České republiky savany a pouště. Zní to jako utopie? Gravitace, vesmír či kulatý tvar Země byly rovněž neuvěřitelnými teoriemi, dokud se lidstvo nepřesvědčilo o jejich existenci.

Preventivní chování není třídění odpadu. Věřte, že jsem třídil také, ovšem do doby, než jsem zjistil, že všechen odpad je v asijských zemích neekologicky vypuštěn na jednu hromadu, tudíž se stává závadným a zdravotně nebezpečným. Zejména chudí obyvatelé totalitní Číny jsou oběti smetí z celé Evropy, a tisíce lidí, jež se s tímto kontaminovaným odpadem dostávají při zpracovávání do styku, umírají na závažné choroby, které jim způsobuje onen Evropany pečlivě tříděný odpad, v domněnce, že bude recyklován šetrně a ekologicky.

Další jev, který stojí v souvislosti s globálním oteplováním za zmínku, je ničení deštných pralesů. Z pralesních dřevin se vyrábí zpracovatelský materiál, ale lidé si s nimi také zkrášlují svá obydlí. Nutno podotknout, že většinou jde o movitější jedince, kteří zřejmě zapomínají, že deštné pralesy jsou nedílnou součástí faktorů, jež stabilizují podnebí na Zemi.

Globální oteplování přinese negativní dopad nejen na planetu, nýbrž i pro obyvatelstvo na ni žijící. Svou úvahu tedy zakončuji úryvkem článku Milana Vodičky z MF DNES: "Podle historiků způsobilo americkou revoluci a vznik USA období sucha, mnohem dříve předtím přimělo oteplování Římany vydat se do dnešního Německa a Británie. O pár století později zase ochlazování vyhnalo germánské kmeny ze Skandinávie na jih. Nikdy to nebyl pochod andělů, naopak. Za padesát let mají být ve světě stamiliony běženců, které připravila o domov a obživu klimatická změna. Nemůžeme říct, že jsme nebyli varováni."

Mým účelem není vnutit čtenářům perspektivu mého pohledu na globální oteplování. Tato problematika se však týká každého z nás, nač si tedy nalhávat, že planeta je modrá, nikoli zelená, když víme, že ona zelená část Země je pro naše životní podmínky stejně nezbytná, jako část modrá. Zamyslete se, pane prezidente.

Odkazy

Schéma skleníkového efektu v obrazovém provedení: https://st.blogy.novinky.cz/o/objektiv.blogy.novinky.cz/obrazky/1067.gif

Graf znázorňující množství CO2 v atmosféře: https://st.blogy.novinky.cz/o/objektiv.blogy.novinky.cz/obrazky/1069.gif