Pět odvážných a osel

   V dávných dobách se na severozápadě afrického kontinentu rozprostírala mapami zapomentá zemička, která v bojích o zachování národní hrdosti ztratila krále i následníka trůnu. Zarmoucená vdova a matka dala korunu uschovat do malé kapličky na vrcholu hory ani vysoké ani nízké, ale vzedmuté pýchou tam, kde vzduch je protkaný horkem a z níž v šeru matnící koruna shlíží na lidské bezvládí...

Více zde: martinvrsecky.webnode.cz/news/pet-odvaznych-a-osel/