Ochrana životního prostředí je stále dražší

07.10.2007 17:43

Martin Bursík (SZ)Místo k životu, jež využíváme jako zdroj potravy, vody nebo vzduchu se jmenuje životní prostředí člověka. Alespoň tak jej popisují encyklopedie nebo dětské učebnice, v nichž se však neuvádí jak moc se člověk zasluhuje o jeho špatnou kvalitu, která několik posledních let stagnuje. Se zprávou, která "alarmujícím způsobem" popisuje stav životního prostředí za minulý rok, přišel ministr Martin Bursík /SZ/ (na obrázku).

Vzduch obsahující nadlimitní koncentrace jemných prachových částic dýchá 62 % obyvatel, a to nejen ve městech. Výrazně roste znečištění ovzduší nejen dopravou, ale i spalováním v lokálních topeništích. To znamená bezprostřední riziko pro lidské zdraví, za vážný považuje ministr razantní růst počtu dětí s alergiemi.

Jedním z mnoha problémů, které se podepisují na kvalitě životního prostředí je dozajista spalování petlahví, plastových odpadků i jiných přebytečných předmětů, které při styku s ohněm produkují toxické látky do ovzduší. Zbavování se odpadu takovýmto způsobem je sobecké, ale nahlédněme problému i na druhou, méně nápadnou tvář.

Opět si připlatíme!

Domácí rozpočty rodin i důchodců jsou, i přes neustále se zvyšující životní úroveň v České republice, stále napjaté. Finanční investice do jídla, ošacení, školních pomůcek, nebo léků jsou vytěžující nejen pro rodiny s dětmi. Ptáte se proč jsem neuvedl nájmy? Nájmy v dnešní době patří mezi nadstandartní výdaje, vždyť jejich výše zastiňuje téměř polovinu průměrného měsíčního příjmu. A bude hůř! Společnost RWE Transgas oznámila, že s 1. říjnem stoupne cena plynu o 4,8 %. Lidé si připlatí zhruba o 75 korun více. V nynější době však stoupá počet obyvatel, kteří svou domácnost "zelektrizovali", resp. veškeré zdroje tepla jsou elektrického charakteru. Ani ti si však v následujících měsících nepřilepší. Akciovka ČEZ navyšuje cenu elektřiny o 14,4 %, a to od 1. 1. 2008. V konečné ceně se kromě očekávaného zdražení silové elektřiny odrazí i zvýšení poplatků za přenos a distribuci a také nově zaváděná ekologická daň. Zdražení hrozí u všech produktů, jejichž vylepšení pozitivně zapůsobí na životní prostředí. Příkladem jdou tzv. biopaliva, přidávaná do pohonných hmot, díky nimž ceny benzínu a nafty stoupají. Mezi motoristy probíhá šuškanda, že biopaliva v pohonných hmotách mají destruktivní vliv na automobilové motory, resp. zkracují jejich životnost.

Nenasytný dodavatel = hladový odběratel

Čeští odběratelé elektřiny platí stále větší sumy v zemi, jež nemá o její výrobu nouzi. Zatímco ve státech, které jsou na dovozu elektřiny závislé, částky nedosahují výše průměrně české ceny. Proč tedy ČEZ své domácí odběratele tzv. strhává z kůže, když jeho zisky jsou rekordní? Jen za 1. pololetí letošního roku stoupl konsolidovaný čistý zisk meziročně o 26,8 % na 21 miliard korun. Stejně blahobytně se daří i největšímu dodavateli zemního plynu v ČR RWE Transgas, jehož zisk vzrostl o 58 %. Ten však jako největší příčinu navýšení sumy za plyn uvádí vysoké ceny ropy.

Se stoupajícími cenami za energie se úží rozpočty domácností a lidé se uchylují k topení přírodními materiály, dřevem nebo uhlím, jejichž splodiny neblaze působí na ovzduší, tedy na celkový stav životního prostředí v Česku. Někteří si vystačí pouze s uhlím, jiní jsou natolik nápadití, že plastové láhve s pilinami plní olejem, čímž vznikne zaručeně hořlavá kombinace, jejímž využitím domácnosti ušetří nemálo korunek do portmonky. Je to bezohledné? Zajisté, ale...

Až udeří tuhé mrazy, pan Bursík stáhne u své luxusní limuzíny okno a uvidí desítky kouřících komínů, ať si vzpomene, jakáže příčina nutí lidi k takto bezohlednému chování. Já osobně jsem přesvědčen, že pan ministr si dal ve svém domě instalovat solární kolektory pro ohřev vody a vytápění. Ne každý občan má natolik tučné výdělky, aby si zajistil zdroj tepla, jenž by netopil na úkor životního prostředí.

(Zdroje podrobných informací: Novinky.cz, iDNES.cz; Foto: PRÁVO/Václav Jirsa)

Článek byl přejat a uveřejněn serverem Ekolist.cz.