Nemoc postihující 96 procent lidu

28.07.2007 14:24

Na blogách zpravodajského serveru Novinky.cz se tématikou homosexuality zabývalo mnoho autorů a diskuzních příspěvků bylo snad ještě více. Rozporuplných, liberálních i odsuzujících. Já také přiložil svým polínkem do analýzy role homosexuality ve společnosti v článku o tzv. "96 % nemoci". Příspěvek vyvolal velký ohlas ze strany čtenářů a vyžádal si tématické navázání v podobě následujícího příspěvku, který je utvořen z reakcí všemožných lidí, kteří se nezdráhali napsat mi o svých zkušenostech s danou problematikou. Článek o "96 % nemoci" dodnes považuji za jeden z nejzdařilejších i nejvlivnějších, přestože byl zveřejněn zcela náhodně.

Náklonnost stejných pohlaví je pamětná jak lidstvo samo. Je tedy prazvláštní, že příchodem civilizovaného životního stylu byla tato problematika pojata mravokárným způsobem a označena za odchylku, jež je třeba potlačit, nejlépe odstranit ze sexuálního života společnosti. Všichni velmi dobře víme, že homosexualita je záležitost neměnná, nač tedy nemůže většina lidí přijmout naprosto neškodné gaye a lesbičky za svou součást? Nechová se ona společnost v tomto případě nekultivovaně a špatně? Ano, postihla ji totiž "96 % nemoc", která je snadno léčitelná, avšak silně zakořeněna, a bez pozitivní zkušenosti s homosexuály zcela nezvratná.

S prominutím autora lidově napíši komentář, který se objevil na blogu Lukáše Tláskala: "Reakce na článek od Viléma Čápa"

[24] agent 007, 8.3.2007 15:34

"No nevím proč se vůbec takovým tématem jako jsou teplouši zabýváte. Je to humus společnosti, všechny by se měli zavřít mimo společnost. A to by chtěla ještě tahle zkažená společnost adoptovat děti. No to by byl vrchol, z toho aby se normálně smýšlející člověk zblil."

Co usuzujete ze slovního výrazu autora tohoto komentáře? Nerad bych svým příspěvkem někoho pohoršil, svůj názor si ostatně uděláte sami. Ať je však autor heterosexuál či homosexuál, nic se nemění na skutečnosti, že jeho projev je hloupý. Z tohoto příkladu jasně vyplývá, že i homosexuální jedinec může mít vyšší hodnoty i kult osobnosti než heterosexuál, jenž je vůči gayům a lesbičkám předpojatý a pohlíží na ně "zhůry". Vždyť mezi 4 % lidmi najdeme tolik slavných osobností, které svět obohatily v kultuře, vědě, politice a spoustě jiných oborů. O sexuální orientaci mnohých z nich nemáme ani potuchy. Zaslouženě! Intimní život je soukromá stránka každého z nás, ačkoliv média udělala z lidské sexuality téměř veřejný majetek.

Po schválení zákona o registrovaném partnerství mé srdce zaplesalo. Tak jste se konečně dočkali kluci a holky, řekl jsem si. Tímto činem se naše země opět přiblížila západnímu světu a dokázala, že své místo v jejím "lůně" najde nerozdílně každý, stejně tak, jako by to mělo být v její společnosti, a vlastně po celém světě.

Já tedy pevně věřím, že lidstvo najde lék na "96 % nemoc", postihující jeho převážnou většinu a vyléčí tím nejen sebe, ale zejména duše těch, kteří nesou trvalé následky.

Dodatek: A vy, milí gayové a lesbičky, snažte se neizolovat od zbytku společnosti a neprosazovat tak horlivě své potřeby a životní filozofie. Jedině tím splynete s 96 % zbytkem. Vždyť ve 100 % jednotě je síla, neníliž pravda?